Skip links
Videomarketing in de funnel

Succes in de video marketing funnel

Video marketing funnel en het succes

 

“Uit Wyzowls videomarketing onderzoek blijkt dat 63% van de video marketeers als doel heeft om de engagement te verbeteren. Andere belangrijke succesfactoren zijn video bereik met 58% en leadgeneratie met 55%, maar hoe bepaal je het succes van videomarketing?”

Wat vaststaat is dat B2B kopers zich niet in een video marketing funnel laten dwingen.

Aan de andere kant willen wij toch de nodige structuur bieden.

En het lijkt ons een verantwoorde manier om dit te doen door onderstaand definities te gebruiken.

Top-of-the-funnel (ToFu)

Middle-of-the-funnel (MoFu)

Bottom-of-the-funnel (BoFu)

ToFu

Video content voor de potentiële koper in deze fase heeft een educatief doel.

De koper is zich bijvoorbeeld aan het oriënteren op een bepaald onderwerp of zoekt naar industrie expertise.

De vragen die je in deze fasen wilt beantwoorden met video moeten gaan over een uitdaging of mogelijk probleem en niet over de oplossing.

Bonus tip: Kijk vooral naar macro gerelateerde onderwerpen en vragen. Denk aan trends in de markt of help kopers in hun denkproces door additionele informatie te geven over veranderingen die plaatsvinden in de markt.

Brand value video

Wat zijn de waarden van de organisatie?

Trends

Samenvatting met de belangrijkste trends in een bepaalde markt.

Q&A’s

Het beantwoorden van veelgestelde vragen via een video.

MoFU

In het midden van de video marketing funnel is de koper zich bewust van het probleem. De zoekvragen worden namelijk specifieker. En de koper kan een educatieve video in deze fase waarderen.

De vragen die je met video wilt beantwoorden mag oplossingsgericht zijn, maar voorkom een sales pitch.

“Het is het moment waar je de brug wilt slaan tussen probleem en oplossingsrichting.”

Zo kun je ook jouw oplossing bespreken in een bredere context. Dit kun je doen door ook alternatieve oplossingen te bespreken. Als je het niet doet verhoog je de kans dat een ander vertelt hoe het precies zit. Dus als je een beetje controle wilt, doe het dan vooral zelf.

How-to-video’s

Laat de koper zien dat hij een probleem heeft en toon mogelijke oplossingen.

Vergelijking

Bespreek mogelijke oplossingen en neem de eigen oplossing hierin mee.

Explainer video’s

Wat doet je oplossing en wat is de waarde van je oplossing?

Bonus tip: Kijk vooral naar wat de veranderingen zijn binnen de bedrijfstak en welke concurrenten worden overwogen door de koper.

 

BoFu

In deze fase is de koper bereid om tot actie over te gaan, maar het  is echter ook de fase waarin een gevoel van onzekerheid ontstaat. Iedere aanbieder die risico’s in dit stadium kan beperken door transparant te zijn doet goede zaken.

In dit stadium kunnen de volgende video’s waardevol zijn:

Demonstratie video’s

De prospect weet bijna zeker dat jouw oplossing het probleem kan oplossen, maar vraagt zich nu af of alle features er wel in zitten. Of vanuit het perspectief van ‘onzekerheid’ – wat zit er niet in?

Reviews

Word-of-mouth marketing gefaciliteerd door review websites spelen een steeds belangrijkere rol. Een video samenvatting van de pro’s en con’s volgens gebruikers kunnen op sympathie rekenen.

Testimonial

Het succes van een samenwerking of een specfieke oplossing laat zich het beste vertalen in een testimonial van een klant. Het verhaal uit eerste hand zorgt voor een hogere mate van betrouwbaarheid.

Conclusie: Video Marketing Funnel en Het Succes

In de wereld van videomarketing is succes niet altijd eenvoudig te meten, maar het begrijpen van de verschillende fasen in de videomarketing funnel kan je helpen om gerichte doelen te stellen en effectieve strategieën te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat videomarketeers zich vaak richten op engagement, bereik en leadgeneratie als belangrijke succesfactoren. Maar hoe kun je succes in videomarketing eigenlijk bepalen?

Het is belangrijk op te merken dat B2B-kopers zich niet gemakkelijk in een strikte videomarketing funnel laten duwen. Toch kan het nuttig zijn om een zekere structuur te bieden door gebruik te maken van de volgende definities:

  1. Top-of-the-funnel (ToFu): In deze fase is educatieve videocontent cruciaal. Potentiële kopers oriënteren zich op specifieke onderwerpen of zoeken naar branchekennis. Video’s moeten vragen beantwoorden over uitdagingen en problemen, niet over oplossingen. Denk aan video’s over bedrijfswaarden, trends en Q&A’s.

  2. Middle-of-the-funnel (MoFu): Hier is de koper zich bewust van het probleem, en de zoekopdrachten worden specifieker. Educatieve video’s met een oplossingsgerichte benadering zijn geschikt, maar vermijd een directe verkooppitch. Denk aan how-to-video’s, vergelijkingen en explainer video’s.

  3. Bottom-of-the-funnel (BoFu): In deze fase is de koper klaar om actie te ondernemen, maar ook onzekerheid neemt toe en er volgen bezwaren. Transparantie is essentieel. Overweeg demonstratievideo’s, reviews, en testimonials om vertrouwen op te bouwen.

Het succes van videomarketing kan worden gemeten aan de hand van de voortgang van potentiële kopers door deze verschillende fasen en hun uiteindelijke conversie. Het is cruciaal om de juiste soort videocontent te bieden op het juiste moment in de funnel om dit te bereiken. Het begrijpen van de behoeften en zorgen van je doelgroep gedurende dit proces kan leiden tot effectievere videomarketingstrategieën en uiteindelijk tot meer succes in het bereiken van je doelen.

Explore
Drag