Skip links
Frans Mandersloot en Erwin Ronge

Kopen is moeilijker dan verkopen

De 5 lessen van Frans Mandersloot en Erwin Ronge

In deze boeiende aflevering van onze videopodcastserie duiken we in de wereld van IT-management met twee ervaren professionals: Frans Mandersloot, IT-manager bij Chemgas Shipping en IT ondernemer, en Erwin Ronge, IT-manager bij Steinweg. Beiden brengen een schat aan kennis en ervaring mee, die ze hebben opgedaan in de uitdagende omgeving van de IT- en transportsector. Hieronder volgen vijf kernlessen die zij delen, gericht op de complexiteit van kopen in de IT-wereld en hoe dit proces van invloed is op organisaties en hun besluitvorming.

 

 

1. De Uitdaging van Lange-Termijn Beslissingen

Het nemen van IT-beslissingen wordt vaak gezien als een lange-termijn commitment. Beide IT-managers benadrukken hoe belangrijk het is om verder te kijken dan de directe behoeften en te overwegen hoe technologische keuzes de toekomst van hun organisaties zullen beïnvloeden. Dit vereist een diepgaand onderzoek en een strategische benadering.

2. Het Belang van Grondige Voorbereiding

Een terugkerend thema in het gesprek is het belang van grondige voorbereiding. Dit omvat niet alleen het begrijpen van de eigen organisatorische behoeften, maar ook het verkennen van de markt, het evalueren van potentiële partners en oplossingen, en het strategisch plannen van de implementatie.

3. De Kracht van Partnerschap Boven Leverancierschap

Zowel Mandersloot als Ronge spreken over de voorkeur voor een partnerschap boven een traditionele klant-leverancier relatie. Een partnerschap impliceert een dieper begrip en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van een project, wat leidt tot betere resultaten en meer waarde op lange termijn.

4. Er is altijd een ‘neutrale’ voorkeur

Zowel Mandersloot als Ronge geven aan vaak al in een vroeg stadium een voorkeur te hebben voor bepaalde partners en technologische oplossingen. Deze voorkeur is niet willekeurig; het is geworteld in eerdere ervaringen, de reputatie van de partner, de kwaliteit van de oplossing en de mate van afstemming op de specifieke behoeften van hun organisatie. Door deze voorkeur uit te spreken, geven zij een duidelijk signaal af over hun verwachtingen en de richting die zij willen inslaan.

Het uitspreken van een dergelijke voorkeur dient meerdere doelen. Ten eerste creëert het een kader waarbinnen potentiële partners hun aanbod kunnen afstemmen op de specifieke eisen en doelstellingen van de organisatie. Dit leidt tot meer gerichte en relevante voorstellen, wat de besluitvorming aanzienlijk kan versnellen. Ten tweede bouwt het aan vertrouwen; door openlijk hun voorkeuren te delen, tonen Mandersloot en Ronge aan dat ze bereid zijn om op een transparante en eerlijke manier te communiceren. Dit vertrouwen is cruciaal in het opbouwen van langdurige en vruchtbare partnerschappen.

5. Het Navigeren van Interne Processen en Stakeholder management

Een aanzienlijk deel van het koopproces in IT heeft te maken met interne processen en het managen van verschillende belanghebbenden binnen de organisatie. Mandersloot en Ronge delen inzichten over het belang van het betrekken van stakeholders vroeg in het proces en het zorgvuldig navigeren door interne besluitvormingskanalen.

Deze aflevering biedt een uniek kijkje in de gedachtenwereld van IT-managers die aan de frontlinie staan van technologische innovatie en verandering binnen hun organisaties. Door hun lessen toe te passen, kunnen andere professionals hun eigen processen verbeteren en strategischer benaderen.

Explore
Drag