Skip links
LinkedIn buyer persona

LinkedIn Persona’s voor een sterke start

Wat Zijn Personas?

Personas zijn gedetailleerde beschrijvingen van fictieve personen die de ideale klant van een bedrijf representeren. Ze zijn gebaseerd op marktonderzoek en real-life data van bestaande klanten. Personas kunnen informatie bevatten over demografische gegevens, gedrag, motivaties, uitdagingen en doelen en zijn onderdeel van een sales playbook.

Persona’s zijn van cruciaal belang in de marketing- en verkoopstrategieën van bedrijven, voornamelijk om de volgende redenen:

 1. Gerichte Communicatie: Door een diep begrip van verschillende persona’s, kunnen bedrijven hun communicatie en marketingboodschappen nauwkeurig afstemmen op de specifieke behoeften, wensen en pijnpunten van elke groep.
 2. Productontwikkeling en Aanpassing: Kennis over de persona’s helpt bedrijven hun producten of diensten te ontwikkelen of aan te passen om beter aan de verwachtingen van hun doelgroep te voldoen.
 3. Efficiëntere Verkoopstrategieën: Door te focussen op de meest relevante prospects (op basis van de persona’s), kunnen verkoopteams hun inspanningen effectiever richten, wat leidt tot hogere conversieratio’s en een kortere verkoopcyclus.
 4. Betere Klantrelaties: Het begrijpen van de verschillende persona’s stelt bedrijven in staat om sterke relaties op te bouwen door in te spelen op specifieke behoeften en verwachtingen.
 5. Strategische Marktsegmentatie: Persona’s helpen bij het identificeren van verschillende segmenten binnen de markt, wat essentieel is voor gerichte marketing- en verkoopinspanningen.

Voorbeelden van namen voor persona’s die vaak worden gebruikt in verkoop- en marketingcontexten, met name in B2B-omgevingen, zijn:

 1. De Beslisser (Decision Maker): Degene met de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over aankopen. Deze persona is cruciaal omdat zij de macht hebben om een deal te sluiten.
 2. De Beïnvloeder (Influencer): Dit zijn personen die de beslisser kunnen beïnvloeden met hun meningen en adviezen, maar die zelf niet de eindbeslissing nemen.
 3. De Poortwachter (Gatekeeper): Personen zoals assistenten of managers die de toegang tot de beslisser kunnen beperken of faciliteren. Zij spelen een sleutelrol in het bepalen welke informatie bij de beslisser terechtkomt.
 4. De Kampioen (Champion): Een voorstander of pleitbezorger van uw product binnen de doelorganisatie. Zij kunnen intern draagvlak creëren en helpen bij het overwinnen van obstakels.
 5. De Gebruiker (User): De daadwerkelijke gebruikers van het product of de dienst. Hun feedback is van onschatbare waarde voor productontwikkeling en verbetering.
 6. De Blokker (Blocker): Personen die mogelijk tegen de aanschaf van uw product of dienst zijn. Het is belangrijk hun bezwaren te begrijpen en aan te pakken.

Elke persona heeft unieke kenmerken, behoeften en invloed op het aankoopproces. Het identificeren en begrijpen van deze persona’s stelt bedrijven in staat hun benadering en strategieën dienovereenkomstig aan te passen voor een effectievere marktbenadering.

De Rol van Personas in LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator stelt gebruikers in staat om hun zoekopdracht te filteren door gebruik te maken van verschillende criteria, waaronder de ‘personas’ filter. Deze filter helpt gebruikers om profielen te vinden die overeenkomen met hun vooraf gedefinieerde ideale klantpersonas.

Hoe Stel Je Personas In?

 1. Marktonderzoek: Begin met grondig marktonderzoek om te begrijpen wie je ideale klanten zijn.
 2. Definieer Jouw Personas: Maak gedetailleerde beschrijvingen van deze ideale klanten.
 3. Gebruik LinkedIn Sales Navigator: Pas de ‘personas’ filter toe om deze specifieke groepen te vinden.

Voordelen van het Gebruik van Personas Filter

 • Gerichter Bereik: Bereik precies die personen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in je producten of diensten.
 • Efficiëntie in Verkoop: Bespaar tijd door je uitsluitend te richten op geschikte leads in je prospecting aanpak.
 • Personalisatie: Pas je communicatie en aanbod aan op basis van de specifieke behoeften en interesses van de persona.

Best Practices

 • Blijf Updaten: Persona’s veranderen als markten evolueren. Houd ze actueel.
 • Combineer met Andere Filters: Gebruik andere filters zoals locatie, bedrijfsgrootte, en branche voor nog nauwkeurigere targeting.
 • Analyseer en Pas Aan: Houd bij hoe effectief je persona-gerichte benaderingen zijn en pas ze indien nodig aan.

Conclusie

Het gebruik van de ‘personas’ filter in LinkedIn Sales Navigator is een krachtige strategie voor elke B2B-professional die zijn verkoop- en marketinginspanningen wil verfijnen. Door te focussen op goed gedefinieerde klantpersonas, kan je je bereik maximaliseren en efficiënter en effectiever werken. Zoals met elke tool, is het succes ervan afhankelijk van hoe goed je deze gebruikt.

— Lees hier mee over onze social selling training

Explore
Drag