Skip links
LinkedIn video ads

LinkedIn Video Ads: 10 tips voor een beter resultaat

Wanneer zijn LinkedIn video ads 2x beter?

LinkedIn video ads hebben een CTR van 0,44% en dit betekent concreet dat je 44 mensen hebt die doorklikken bij 10.000 impressies.

En dit terwijl het aantal clicks op een Plaatje bijna 30% hoger is met een CTR van 0,6 volgens de LinkedIn benchmark.

Is een LinkedIn video ad dan wel beter? En wat is nu de beste LinkedIn video ads strategie?

“If a picture is worth a thousand words, then a video is worth a million.”, anoniem

In zijn algemeenheid is de impact van een video hoger dan een plaatje, maar 1000x beter is vanzelfsprekend overdreven.

Wat een LinkedIn video ad echt beter maakt is direct te relateren aan het fenomeen view rate, het meten op basis van kwartielen en de retargeting opties. Hieronder een voorbeeld.

Een LinkedIn Video Ads voorbeeld

In dit voorbeeld een LinkedIn Video Ad campagne met als conversie doel een whitepaper download. Maar zelfs als het initiële doel niet slaagt, is de bijvangst gigantisch.Een LinkedIn video ads campagne heeft namelijk als expliciete voordeel dat je twee vliegen in één klap slaat.

Want de views per kwartiel, 25%/50%/75% of complete view, geven een goede indicatie van interesse en dit is vanzelfsprekend minder binair dan een plaatje ( niet geklikt/wel geklikt)

Vervolgens hebben we ervoor gekozen om een retargeting campagne te starten voor iedereen die de video ad voor 75% of meer heeft bekeken – in bovengenoemd voorbeeld zijn dat er 743.

En dit met als uiteindelijke doel om deze doelgroep te retargeten en te verleiden tot nog meer commitment door een video webinar aan te bieden.

LinkedIn Video Ads tips

Hieronder op basis van de door LinkedIn aangemerkte fasen een overzicht van 10 LinkedIn video ads tips met als bron VidMob, LinkedIn en onze resultaten uit vele campagnes.

Awareness

De focus ligt op het aantal weergaven en het doel is de herkenbaarheid van de brand te verhogen.

Volgens onderzoek zijn dit de verwachte resultaten afhankelijk van de duur van de video.

  • Viewrate korter dan 10 seconden video: 5%
  • 10-15 seconden video +28%
  • 15-30 seconden video: +16%

TIP 1: De best-practice  is het maken van een video die weinig brainpower kost, maar lang genoeg is om te begrijpen wat je doet of wat de meerwaarde is.

Waarom?

Denk omgekeerd!

Jouw doelgroep kent je niet en is nog niet bereid te investeren in het bekijken van je content.

TIP 2: Focus je in het begin van de video ad niet op je eigen brand en trek de aandacht door iets actueel te benoemen dat relevant is voor je doelgroep.

Hiermee verhoog je de completion ratio met 40%.

TIP 3: Gebruik woorden die inspireren en verhoog de view rate met 31% ten opzichte van feitelijke taal.

Thought leadership

Aandacht krijgen voor de advertentie wordt gemeten in website bezoeken, interactie en video weergaven.

TIP 4: Gebruik buzzwords in je video en de engagement stijgt met 31% als je je advertentie richt op een doelgroep die bekend is met de materie.

TIP 5: Je brand direct introduceren in de eerste 2 seconden levert een 16% hogere engagement.

Conversie

Aandacht resulteert in een eerste investering in je merk door het genereren van leads. Dit kan plaatsvinden op LinkedIn of via de eigen website.

TIP 6: Zorg minimaal voor 4+ scène veranderingen in de eerst 3 seconden en de CTR wordt verhoogd met 22%.

TIP 7: Gebruik je logo rechts of linksboven in de LinkedIn video ad voor een outperformance van 50% ten opzichte van een logo in het midden of beneden in een van de hoeken.

TIP 8: Gebruik een concrete CTA in termen van ontdek, start of maak nu…en verhoog de CTR met 20%

Bovengenoemde Linked video Ads tips zijn gebaseerd op internationaal onderzoek.

We zien echter dat op regionaal niveau de resultaten verschillen vanwege cultuur.

Zo wordt een ‘salesy’ video niet minder gewaardeerd in Nederland dan in Amerika.

Om voorgenoemde reden delen we dan ook graag 2 tips waarvan wij zelf de afgelopen jaren hebben gemerkt dat dit de conversie in zijn algemeenheid verhoogt

TIP 9: In een van onze A/B testen hebben we gemerkt dat een tekst met van minder dan 3 regels de video views doet kelderen met 40%.

TIP 10: Maak een Q&A video van 5-15 minuten met iemand in je netwerk en deel het gesprek via een LinkedIn video ad.

Focus je op het aantal minuten bekeken en minder op het aantal.

Deze best-practice werkt met name goed voor een kleine doelgroep waarvan je weet dat er al interesse is en dus perfect voor en re-marketing campagne.

Voor meer informatie over Video Ads 

Explore
Drag